Aktualności

2014-11-13 Uchwała Zarządu Głównego PTS w sprawie używania przez psychologów tytułu seksuologa klinicznego

czytaj więcej

2014-09-11 Nowości wydawnicze

czytaj więcej

2014-10-02 Przedłużenie terminu dokonywania opłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej konferencji "Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii"

Zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w dniu 26.09.2014 wydłużono termin wnoszenia opłaty konferencyjnej za pośrednictwem bankowości elektronicznej do dnia 7 listopada br.

czytaj więcej

2014-11-01 Egzamin certyfikacyjny sesji jesiennej dla psychologów pragnących uzyskać tytuł seksuologa klinicznego odbędzie się w listopadzie

czytaj więcej

2014-07-07 informacja dla seksuologów o możliwości kierowania na badania pacjentów z zaburzeniami różnicowania płciowego

czytaj więcej

2013-11-20 Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

W sprawie powtarzających się incydentów nielegalnego posługiwania się jego nazwiskiem w celach reklamowych

czytaj więcej

2013-08-24 Stanowisko zarządu PTS w sprawie zarzutów wobec dr Wiesława Czernikiewicza

czytaj więcej
Konferencje

2015-03-12 Postępy seksuologii sądowej - rola biegłego seksuologa w procesie kontradyktoryjnym

czytaj więcej
Polecamy

Polskie Towarzystwo SEKSUOLOGICZNE

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest stowarzyszeniem interdyscyplinarnym skupiającym specjalistów różnych zawodów: lekarzy, psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, biologów, teologów.

Do głównych celów Towarzystwa należą: promocja zdrowa seksualnego, rozwój badań naukowych nad seksualnością, szkolenie zawodowe, czuwanie nad wysokim poziomem etycznym i zawodowym członków PTS oraz współpraca z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie edukacji seksualnej

W dniu 26.09.2014r. Zarząd Główny podjął uchwałę określającą stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie edukacji seksualnej.

Edukacja seksualna jest ważna dla zdrowego rozwoju jednostki, promocji zdrowia seksualnego, zapobiegania różnym formom przemocy seksualnej, przygotowania do funkcjonowania w relacji małżeńskiej i partnerskiej oraz rodzicielskiej. W związku z tym edukacja seksualna powinna być częścią edukacji publicznej. Przykładem rzetelnego i proponującego adekwatne w naszym kraju rozwiązania programu edukacji seksualnej są Standardy Edukacji Seksualnej w Europie opracowane przez Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA.

 

Nowy artykuł:

THE IMPORTANCE OF THE “ABUSED ABUSER” HYPOTHESIS
IN EXPLAINING THE AETIOLOGY OF PAEDOPHILIA

Maria BEISERT

Abstract
The is sue of paedophilia and child sex ual abuse is con nected with the crime de fined in ar ti cle 200 and in re lated ar ti cles of the Polish Pe nal Code. It may cause se vere harm to the phys i cal and psy chi cal health of a vic tim. One of the well-known con se quences is the cy cle of abuse: a per son who has been a vic tim can, un der cer tain sets of cir cum stances, be come an of fender. In this pa per the abused abuser hy poth e sis is dis cussed. It has been noted in the sexological lit er a ture that a lot of re search re sults ver ify this hypoth e sis. How ever, there are some re sults, from re li able re search pro jects, that do not sup port it. The au thor of this pa per of fers her own in ter pre ta tion. Czytaj cały artykuł...

 

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie rozróżnienia dwóch odrębnych, lecz nagminnie mylonych pojęć: homoseksualizm i pedofilia.

Pobierz